‘Dünya’ hakkında tüm püf noktaları

Zaman ilerledikçe, teknoloji geliştikçe hayat sanal ortama akıyor. Ve bu ortamda öyle çeşitli oyunlar ve kurgulamalar...

Teknolojinin elektrikten tasarruf adına bize sunduğu gün ışığı ampulleri de bizim bu kaynakları doğru kullanmamız...

Yanma nasıl oluşur, önce bunu açıklayalım. Yanıcı maddelerin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal...

Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünyanın güneş çevresindeki yıllık hareketidir. Gece ile...

Orman yangını, doğal ya da beşeri nedenlerden dolayı ortaya çıkan, ormanların kısmen veya tamamen yanmasına...

Akut her zaman önce insan olgusu ile hareket eder ve bu bilinçte kişilere kapılarını açar. Akut gönüllülerinden...

Farklı gelişme aşamalarında, çeşitli güneş enerjisi elde etme teknikleri mevcuttur.Termodinamik sistemler:Pasif güneş...

Bir elektrik santrali; jeotermik, hidrolik, nükleer, termik, rüzgar ve gelgit enerjileri gibi değişik doğal enerjiler kullanan...

Petrol, neft ya da yer yağı; hidrokarbonlar oluşmuş, sudan yoğun kıvamda koyu renkli, arıtılmamış, kendisine mahsus...

Ne zaman ve kimler tarafından yapıldı;M.Ö 403 - M.Ö 221 tarihlerinde, Çin'deki 20'den fazla krallık tarafından yapıldı....

Özellikle topraklarımıza besin elde edebilmemiz açısından son derece iyi bakmalıyız. Erozyon ve benzeri doğa olayları...

Çernobil Reaktör Kazası, bir deney sırasında meydana gelen 20. yüzyılın ilk büyük nükleer kazasıdır. Ukrayna'nın...